Verseker dat jy en jou
geliefdes veilig is op die pad.
Kry accidentANGELSTM
vir slegs R149pm!

Jy kry:
Gewaarborgde privaat mediese sorg
ER24 noodvervoer na ‘n privaat hospitaal
Tot R10 000 beskikbaar vir ongevalle behandeling
Privaat hospitaal behandleing tot en met R200 000

SLUIT AAN!

KRY ‘N KWOTASIE, OF MEER INLIGTING

Voltooi jou besonderhede onder:

  Verseker dat
  jy en jou geliefdes
  veilig is op
  die pad. Kry
  accidentANGELSTM vir slegs R149pm!

  Jy kry:
  Gewaarborgde privaat mediese sorg
  ER24 noodvervoer na ‘n privaat hospitaal
  Tot R10 000 beskikbaar vir ongevalle behandeling
  Privaat hospitaal behandleing tot en met R200 000

  SLUIT AAN!

  KRY ‘N KWOTASIE,
  OF MEER INLIGTING.

  Voltooi jou besonderhede onder: